Op Lees-Meer.nl vind je de content rondom wonen en lifestyle. Voor jou op maat verzameld!
Ontvang maandelijks het nieuwe woningaanbod en woonnieuws van
Delen via e-mail
Dit veld is verplicht
E-mailadres incorrect
Dit veld is verplicht
E-mailadres incorrect
Dit veld is verplicht

Door op 'Verstuur e-mail' te klikken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Belangrijk: ontbindende voorwaarden koopcontract

Terug naar overzicht

Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de afspraken die in het koopcontract zijn vastgelegd en dan met name wanneer het gaat om de ontbindende voorwaarden. Terwijl juist dit onderdeel van essentieel belang is.

Onderzoek

In het onderzoek werd vooral gevraagd welke voorbehouden in het koopcontract werden vastgelegd. Daaruit bleek dat 70 procent een voorbehoud van financiering laat opnemen en slechts 28 procent een voorbehoud van bouwkundige keuring. Dit percentage stijgt overigens naarmate de leeftijd van een woning ook stijgt. Hoe ouder het huis, hoe vaker het voorbehoud van bouwkundige keuring wordt opgenomen in het koopcontract.

Redenen afzien ontbindende voorwaarden

De redenen die werden gegeven om van de ontbindende voorwaarden af te zien lopen uiteen. Van het hebben van voldoende vertrouwen in het rondkrijgen van de financiering tot het nut er niet van inzien. Een heel kleine groep geeft zelfs aan geen voorbehoud op te willen nemen om meer kans te maken op een woning.

Uit de enquête bleek ook dat veel vragen niet beantwoord konden worden. Bijvoorbeeld over de voorwaarden die in het contract stonden dat ze hebben getekend. Maar welke ontbindende voorwaarden neemt u eigenlijk op in een koopcontract?

Voorbehoud van financiering

De meest voor de hand liggende is het voorbehoud van financiering. Deze sluit u af op het moment dat u niet zeker bent dat u de financiering rond gaat krijgen voor de woning. Wanneer blijkt dat het u financieel niet gaat lukken, dan hebt u met dit voorbehoud een mogelijkheid kosteloos van de koop af te zien.

Bouwkundig voorbehoud

Uit onderzoek is dus gebleken dat het bouwkundig voorbehoud vooral bij woningen op leeftijd wordt opgesteld. Bij deze voorwaarde kunt u kosteloos van de koop afzien wanneer blijkt dat er uit het bouwkundig rapport meer kosten bij herstelwerkzaamheden komen kijken dan vooraf tussen u en de verkopende partij is bepaald. Hiermee voorkomt u verrassingen en onverwachte hoge kosten. Deze voorwaarde is sinds februari van dit jaar standaard meegenomen in modelcontracten die gebruikt worden door diverse NVM- en VBO-makelaars.

Ontbindende voorwaarden restschuld

Het kan zijn dat u uw eigen woning nog moet verkopen terwijl u al een voorlopig koopcontract voor de nieuwe woning hebt afgesloten. Vergeet dan niet de ontbindende voorwaarde restschuld mee te nemen in het voorlopige koopcontract. Levert de verkoop van uw huidige woning te weinig op, waardoor u met een restschuld blijft zitten, kan dit voor de hypotheekverstrekker een reden zijn niet akkoord te gaan met de verkoop. Dit kan een probleem vormen wanneer u de nieuwe woning wilt kopen.

Bestemmingsplan

Van een heel andere orde is het voorbehoud van bestemmingsplan. Dit voorbehoud laat u opnemen op het moment dat u een bedrijfsruimte wilt gaan kopen om dat als woonruimte te gaan gebruiken. Het kan zijn dat de gemeente hier niet mee akkoord gaat, waardoor u alsnog van de koop moet afzien

All-risk clausule

Met de all-risk clausule voorkomt u dat u een boete moet betalen wanneer u van de koop afziet op het moment dat u de eigen woning niet kunt verkopen.

Neem het koopcontract niet zomaar voor lief en bekijk welke situatie op u van toepassing is. Het is echt beter uzelf van tevoren goed in te dekken tegen de financiële risico’s die u loopt. Weeg goed af welke voorwaarden echt noodzakelijk zijn en neem deze op in het koopcontract.