Op Lees-Meer.nl vind je de content rondom wonen en lifestyle. Voor jou op maat verzameld!
Ontvang maandelijks het nieuwe woningaanbod en woonnieuws van
Delen via e-mail
Dit veld is verplicht
E-mailadres incorrect
Dit veld is verplicht
E-mailadres incorrect
Dit veld is verplicht

Door op 'Verstuur e-mail' te klikken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Beter functionerende kantorenmarkt komt dichterbij

Terug naar overzicht

In opdracht van de overheid onderzocht Deloitte de mogelijkheden voor een juridische basis voor de verplichte afdracht aan nog op te richten regionale kantorenfondsen. Maar die hoeven er niet te komen, zo luidde de conclusie van de ondertekenaars van het kantorenmarktconvenant.

Kantorenmarktconvenant
De leegstand van kantoren is niet alleen een zorg voor marktpartijen maar ook voor de overheid. Om de leegstand aan te pakken hebben marktpartijen en overheden in 2012 een kantorenmarktconvenant gesloten. Langzaam maar zeker begint het doel van dit convenant, een goed functionerende kantorenmarkt, dichterbij te komen. Dat schrijft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op 18 november in een brief aan de Tweede Kamer.

Regionale samenwerking
Een van de initiatieven van de overheid om de kantorenleegstand aan te pakken was een onderzoek door Deloitte naar de mogelijkheden voor een juridische basis voor een verplichte afdracht aan een eventueel regionaal kantorenfonds. Maar hiervoor is onvoldoende draagvlak, zo bleek bij het bespreken van de uitkomsten van het onderzoek in aanwezigheid van alle partijen die het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren ondertekend hebben. Onder andere kwam tijdens het overleg naar voren dat de decentrale overheden steeds meer samenwerken in het regionaal programmeren van kantoorlocaties. Hierdoor wordt voorkomen dat er in de verschillende kantorenregio’s zonder regionale afstemming nieuwe kantoren bijgebouwd zouden kunnen worden.

Conclusie
Ook de marktpartijen zien vooralsnog onvoldoende redenen om regionale kantorenfondsen op te willen richten. Zij constateren dat de markt steeds meer zijn werk doet. De (deels) leegstaande kantoren worden op een meer reële waarde gewaardeerd. Hierdoor wordt, door transformatie van leegstaande kantoren naar andere functies, financieel steeds meer mogelijk. De algemene conclusie van het overleg is volgens de minister dat het Rijk met het wegnemen van een aantal belemmerende regels, het opzetten van de Expertteams Kantoortransformatie & Planschade Risico’s en de uitvoering van het Deloitte onderzoek, de afspraken uit het convenant adequaat is nagekomen.