Op Lees-Meer.nl vind je de content rondom wonen en lifestyle. Voor jou op maat verzameld!
Ontvang maandelijks het nieuwe woningaanbod en woonnieuws van
Delen via e-mail
Dit veld is verplicht
E-mailadres incorrect
Dit veld is verplicht
E-mailadres incorrect
Dit veld is verplicht

Door op 'Verstuur e-mail' te klikken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Kantorenmarkt heeft zijn lesje geleerd

Terug naar overzicht

Het aantal winkels met een aanvangs- en frictieleegstand stijgt. Veel nieuwe winkels worden opgeleverd zonder dat er een huurder is gevonden. Bij kantoren gaat dat beter. Van de weinige meters die er de laatste jaren zijn bijgebouwd stond bij de oplevering slechts 3 procent leeg.

De leegstand van winkels en kantoren is in 2013 met een procentpunt toegenomen. Van het vloeroppervlak kantoren stond 17 procent aan het begin van 2014 leeg. Bij de detailhandel is inmiddels 9 procent van de vierkante meters niet in gebruik.

Een belangrijke structurele oorzaak voor de afnemende vraag naar kantoorruimte en fysieke winkels is het toenemend gebruik van ICT. Daardoor zijn nieuwe vormen van winkelen en werken ontstaan zoals webwinkels en telewerken. Ook de afvlakkende bevolkingsgroei (in sommige gebieden is zelfs sprake van krimp) en de dalende beroepsbevolking zorgen voor minder vraag naar winkel – en kantoorruimte. Dit, gecombineerd met een (te) royaal aanbod - met name in de jaren voorafgaand aan de crisis - heeft geleid tot de huidige leegstandscijfers.

Als we kijken naar de duur van de leegstand, dan valt op dat bij zowel kantoren als winkels het aandeel structurele leegstand (= meer dan drie jaar) sterk is toegenomen. Begin 2014 was meer dan 50 procent van de kantorenleegstand structureel van aard, binnen de detailhandel was dat ruim een derde.

Opvallend is verder dat de aanvangs- en frictieleegstand van winkels (leegstand minder dan een jaar) stijgend is. Veel nieuwe winkels worden momenteel leeg opgeleverd, dat wil zeggen dat er nog geen huurder voor is gevonden (bijna 20 procent). Bij kantoren gebeurt dit nauwelijks meer. Niet alleen zijn er de laatste jaren weinig kantoormeters bijgekomen; begin 2014 stond daarvan slechts 3 procent bij oplevering leeg. Rond 2000 was dat nog 30 procent. Voordat wordt begonnen met de bouw van kantoorpanden zorgen de projectontwikkelaars nu eerst dat de verhuur rond is. Daarnaast worden er op de kantorenmarkt sinds vorig jaar meer vierkante meters onttrokken dan toegevoegd. Het lijkt erop dat in de kantorenmarkt – waar de leegstandsproblematiek groter is en

langer duurt dan op de winkelmarkt – de nodige lessen zijn geleerd en er een kantelpunt is bereikt.