Op Lees-Meer.nl vind je de content rondom wonen en lifestyle. Voor jou op maat verzameld!
Ontvang maandelijks het nieuwe woningaanbod en woonnieuws van
Delen via e-mail
Dit veld is verplicht
E-mailadres incorrect
Dit veld is verplicht
E-mailadres incorrect
Dit veld is verplicht

Door op 'Verstuur e-mail' te klikken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Mechanisme van vraag en aanbod werkt niet meer

Terug naar overzicht

Ondanks de wil van partijen om iets te doen aan de leegstand op de kantorenmarkt blijven er nieuwe kantoren ontwikkeld worden. Terwijl de nieuwe vastgoedrealiteit vraagt om het aanpassen van vastgoedmodellen en niet om het herstellen van wat ooit was.

Convenant
In 2012 tekenden een groot aantal partijen het ‘convenant aanpak leegstand kantoren’, gericht op het terugdringen van leegstand en een beter werkende kantorenmarkt. Volgens de afspraak zou er op plekken zonder vraag naar nieuwe kantoren niet meer gebouwd worden en is dat toegestaan op locaties waar wél vraag is. Eigenlijk is er weinig verschil met wat er altijd al is gebeurd, zij het dat nu het tempo veel lager ligt dan vroeger. Ook worden gesloten deals niet meer aan de grote klok gehangen. Dit uit schaamte om bij te dragen aan de wegwerpcultuur, die tegelijkertijd gewoon in stand wordt gehouden.

Nieuwe realiteit
Volgens Leonie Janssen-Jansen, hoofddocent Planologie aan de Universiteit van Amsterdam, is een convenant als dit kansloos. “Het is al jaren duidelijk dat het mechanisme van vraag en aanbod op de kantorenmarkt niet meer werkt. Om verder te komen is inzicht nodig in de belangentegenstellingen en mechanismen die het probleem in stand houden. We hebben vastgoedmodellen nodig die aansluiten bij de nieuwe vastgoedrealiteit en die niet uitgaan van herstel van het oude. In deze modellen moet aandacht komen voor de grote diversiteit in aanbod en vraag naar kantoren, terwijl tegelijkertijd het idee moet worden losgelaten dat de leegstand via het prijsmechanisme kan worden opgelost. Ook factoren als locatie, bereikbaarheid en omgeving spelen een grote rol.”

Omdenken
Daarmee blijft het probleem bestaan; nieuwbouw is voor alle partijen nog aantrekkelijk. Gebruikers krijgen daardoor een mooier, duurzamer, en  - door efficiënter gebruik van kantoormeters - goedkoper kantoor. Vaak op een betere locatie en met achterlating van meer leegstaande vierkante meters. Zij zijn dus blij met nieuwe kantoorontwikkeling, net als beleggers, ontwikkelaars, bouwers en gemeenten. Daarnaast zijn er grote politieke belangen gemoeid met nieuwbouw, veelal om verliezen op grondposities te beperken.
“Pas als nieuwbouw iedereen meer kost, zal herstructurering of ‘vernieuwbouw’ van bestaande kantoren interessanter worden. Voorlopig heeft geen van de partijen daar belang bij”, aldus Leonie Janssen-Jansen.